ALGIN PLUS

Algine Plus (Algin Plus) je potpuno prirodan dodatak ishrani za jačanje imuniteta. Algine Plus je prvi i jedini proizvod na svetu koji sadrži sve tri vrste morskih algi: zelenu, mrku i crvenu.

Zbog sastava elektrolita koji je sličan sastavu krvne plazme, Algine Plus redovnim korišćenjem uspostavlja antioksidativnu ravnotežu u organizmu i time doprinosi lečenju bolesti koje su vezane za prekomerno nastajanje slobodnih radikala, a posebno: kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, hipotireoze, reumatskih oboljenja, malignih oboljenja, alergijskih oboljenja.